Liturgia domácej cirkvi
Ponúkame Vám „Liturgiu domácej cirkvi“, ktorú pripravuje ThLic. Róbert Neupauer, absolvent Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre štúdium teológie manželstva a rodiny v Ríme, kňaz vyčlenený pre pastoráciu rodín Spišskej diecézy.

Texty budú z toho dôvodu verejne dostupné primárne na stránkach Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Všetko nájdete aj na stránkach Centra pre rodinu BB diecézy: http://rodinabb.sk/liturgia-rodiny/.