Direktorium Parochiale
farské direktórium
Farnosť Bzovík
    Farský kostol sv. Štefana, kráľa (1606)
    Obyvateľov: 1103, Rímskokatolíckeho vyznania 881

Filiálky:
    Kozí Vrbovok - sväté omše sa slúžia v Dome nádeje
    Obyvateľov: 177, Rímskokatolíckeho vyznania 163
   
    Uňatín - kostol Krista Kráľa (1956)
    Obyvateľov: 184, Rímskokatolíckeho vyznania 177

    Jalšovík
    Obyvateľov: 203, Rímskokatolíckeho vyznania 187

    Osada Viničky