Direktorium Parochiale
farské direktórium
Farnosť Bzovík
    Farský kostol sv. Štefana, kráľa (1606)
    Obyvateľov: 1060, Rímskokatolíckeho vyznania 976

Filiálky:
    Kozí Vrbovok - sväté omše sa slúžia v Dome nádeje
    Obyvateľov: 169, Rímskokatolíckeho vyznania 166
   
    Uňatín - kostol Krista Kráľa (1956)
    Obyvateľov: 197, Rímskokatolíckeho vyznania 195

    Jalšovík
    Obyvateľov: 202, Rímskokatolíckeho vyznania 196

    Osada Viničky