Správca farnosti
ThLic. Vladimír SLOVÁK , farár


Farský úrad
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bzovík
Bzovík 197
Bzovík, 962 41

Tel.: (045) 55 24 164
         0905 552 900

Mail: bzovik@fara.sk

Bankové spojenie
Pre potreby farnosti:
SK09 0200 0000 0015 9559 5756