Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bzovík
č.197
962 41 BZOVÍK

Tel.: (045) 55 24 164
         0905 552 900

Mail: bzovik@fara.sk
Správca farnosti:
ThLic. Vladimír SLOVÁK , farár