Aktuálny poriadok bohoslužieb

Od umožnenia konania bohoslužieb 19. apríla 2021 do úplného stiahnutia opatrení sa sobotné a nedeľné bohoslužby neriadia presne Farským direktóriom. V sobotu večer sú v obidvoch filiálkach (Kozí Vrbovok 18.00 a Uňatín 19.00) a v nedeľu len vo farnosti (Bzovík 9.00 a 10.30). Podmienky účasti a aktuálne predpisy sa riadia covid automatom.