Stretnutie Farskej pastoračnej a ekonomickej rady

16. mája 2021 bolo prvé tohtoročné stretnutie Farskej pastoračnej a ekonomickej rady. Rokovala o výmene pozemkov, primíciách Michala Sandánusa, prácach okolo farskej budovy a iných skutočnostiach. Výsledok rokovania obsahuje Zápisnica.

Farska-rada-16052021