Záznam z kňazskej vysviacky

V sobotu 19.06.2021 prijal náš farník, diakon Michal Sandánus kňazské svätenie. Vysviacka sa konala vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 10.00.

Záznam z kňazskej vysviacky je dostupný na Facebooku farnosti Banská Bystrica-mesto (https://fb.watch/6d_cRrylWC/ ).