Záznam z primičnej svätej omše

V sobotu 26.06.2021 o 10:00 sa pred Lurdskou jaskyňou konala primičná svätá omša nášho rodáka, novokňaza Michala Sandánusa.

Záznam z celej slávnosti si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: