Synoda – farské spoločenstvo

15. marca 2022 o 18.10 boli miestnym farárom prezentované ciele a formy práce miestneho synodálneho spoločenstva. Prítomní veriaci (29) sa dohodli, že stretávanie bude týždenné, v utorok. Vstup je voľný a nezáväzný. Témy stretnutí budú zverejňované na webovej stránke, v skrátenej forme (najmä otázky do diskusie) i vo Farských oznamoch.