5. synodálna téma: Zdieľanie zodpovednosti za našu spoločnú misiu

Synodalita slúži misii Cirkvi, na ktorej sú povolaní podieľať sa všetci jej členovia.

Otázky k 5. téme:

Keďže sme všetci misionárskymi učeníkmi, ako je každý pokrstený človek povolaný podieľať sa na misii Cirkvi?

Čo bráni pokrsteným, aby sa aktívne podieľali na misii?

Ktoré oblasti misie zanedbávame?

Ako podporuje spoločenstvo svojich členov, ktorí rôznymi spôsobmi slúžia spoločnosti (sociálna a politická angažovanosť, vedecký výskum, vzdelávanie a výchova, napomáhanie sociálnej spravodlivosti, ochrana
ľudských práv, starostlivosť o životné prostredie atď.)?

Ako Cirkev pomáha týmto členom, aby svoju službu spoločnosti prežívali misijným spôsobom?

Ako sa robí rozlišovanie o misijných rozhodnutiach a kto ich robí?