8. synodálna téma: Autorita a spoluúčasť

Synodálna cirkev je cirkev participatívna a spoluzodpovedná.

Otázky k 8. téme:

Ako môže naše cirkevné spoločenstvo stanoviť ciele, ktoré treba dosiahnuť, spôsob ich dosiahnutia a kroky, ktoré treba podniknúť?

Ako sa v našej miestnej cirkvi vykonáva autorita alebo správa?

Ako sa v praxi uplatňuje tímová práca a spoluzodpovednosť?

Ako sa vykonáva hodnotenie a kto ho vykonáva?

Ako sú podporované laické služby a zodpovednosť laikov?

Máme plodné skúsenosti so synodalitou na miestnej úrovni?

Ako fungujú synodálne orgány na úrovni miestnej cirkvi (pastoračné rady vo farnostiach a diecézach, kňazská rada, atď.)?
Ako môžeme posilniť synodálnejší prístup v našej spoluúčasti a vodcovstve?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *