FARSKÉ DIREKTÓRIUM

Farnosť Bzovík
    Farský kostol sv. Štefana, kráľa (1606)
    Obyvateľov: 1129, Rímskokatolíckeho vyznania 863


Filiálky:

Kozí Vrbovok – sväté omše sa slúžia v Dome nádeje
    Obyvateľov: 156, Rímskokatolíckeho vyznania 144

Uňatín – kostol Krista Kráľa (1956)
    Obyvateľov: 177, Rímskokatolíckeho vyznania 152

Jalšovík
    Obyvateľov: 188, Rímskokatolíckeho vyznania 167

Hospodárska usadlosť sv. Jána Pavla II. (Ambrošov laz) – Kaplnka sv. Františka Assiského (2016)


   Poriadok bohoslužieb:

Utorok17:30 Bzovík Zimný čas
 19:00 Bzovík Letný čas
.
Streda17:30 Uňatín / Kozí Vrbovok Zimný čas
 19:00 Uňatín / Kozí Vrbovok Letný čas
.
Štvrtok17:30 Bzovík Zimný čas
 19:00 Bzovík Letný čas
.
Piatok17:30 Bzovík Zimný čas
 19:00 Bzovík Letný čas
.
Sobota7:00 Bzovík Prvá sobota v mesiaci
17:30Uňatín / Kozí VrbovokZimný čas
 19:00 Uňatín / Kozí Vrbovok Letný čas
.
Nedeľa a sviatok (deň prac. pokoja)7:30 Bzovík 
 9:00 Uňatín / Kozí Vrbovok 
10:30 Bzovík 
.
Sviatok (pracovný deň)9:30 Bzovík 
 17:30 Bzovík Zimný čas
 19:00 Bzovík Letný čas
Adorácia:
    Prvý štvrtok mesiaca 45 minút pred sv. omšou
    Prvý piatok mesiaca od 9:00 do sv. omše