SVIATOSŤ ZMIERENIA

Vysluhuje sa v kostole, alebo v jeho okolí 15 minút pred sv. omšou (okrem nedele). Počas prvopiatkového týždňa 55 minút pred sv. omšou. Na farskom úrade podľa dohody. Doma (u chorých) v prvý piatok mesiaca dopoludnia.