POMAZANIE CHORÝCH

Kedykoľvek na požiadanie chorého, alebo jeho blízkych. Aj mimo územia farnosti (v nemocnici).