Zasadnutie Farskej rady

Dňa 26.02.2023 sa konalo zasadnutie Farskej rady
Program:
1. Energie v kostole – zdražovanie elektriny.
2. Služby pri liturgii – mimoriadni rozdávači sv. prijímania – informácia.
– lektori
– hlavná upratovačka
3. Poriadok bohoslužieb počas Veľkej Noci – časy, procesia, agapé.
4. Iné (ukončenie fary, pivnica, garáž…)

List rektora na Nedeľu Katolíckej univerzity 29. januára 2023

Štúdium na  Katolíckej univerzite v Ružomberku nie je prechádzka ružovou záhradou. Toto nie sú naše slová, ale pochádzajú od našich študentov. Naposledy od absolventky manažmentu Martiny Pulmanovej, ktorá v roku 2022 zvíťazila v Národnej cene za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v kategórii najlepšia diplomová práca. Martina spomína: „Štúdium na KU mi dalo do života veľa. Formovalo ma to …

Matričná štatistika roku 2022

Krsty: 26; chlapci 11, dievčatá 14, dospelý 1. Sobáše: 6. Pohreby: 21; muži 9, ženy 12. Zaopatrení 13. Prvé sv. prijímanie: 32; chlapci 8, dievčatá 24. Najčastejšie prijímané sviatosti – zmierenie a Eucharistia nie sú vmatrikách evidované.

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 08.12.2022 sa konalo zasadnutie Farskej rady.
Program:
1. Prehodnotenie hospodárenia a investícií 2022, návrh na rok 2023.
2. Energie na fare a v kostole – zdražovanie elektriny, dreva, peliet.
3. Služby pri liturgii – mimoriadni rozdávači sv. prijímania, lektori, projekcia…
4. Upratovanie kostola – prerozdelenie skupín.
5. Poriadok bohoslužieb počas Vianoc.
6. Iné (birmovanci, pripomienky farníkov)

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 5.6.2022 sa konalo zasadnutie Farskej rady.
Program:
1. Poriadok a miesto bohoslužieb (farské direktórium).
2. Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania.
3. Upratovanie kostola.
4. Iné.
Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady na nachádza v prílohe.