Zasadnutie Farskej rady

Dňa 5.6.2022 sa konalo zasadnutie Farskej rady.
Program:
1. Poriadok a miesto bohoslužieb (farské direktórium).
2. Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania.
3. Upratovanie kostola.
4. Iné.
Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady na nachádza v prílohe.

Farská rada

Na prelome marca a apríla 2022 sa uskutočnili voľby do Farskej rady. Po sčítaní hlasov uverejňujeme jej zloženie. Členovia rady nesú časť zodpovednosti za chod farnosti. Radia farárovi a rozhodujú o organizácii života miestneho kresťanského spoločenstva. Zo svojho stredu zvolia Ekonomickú radu farnosti, ktorá počíta zbierky, sc