Zasadnutie Farskej rady

Dňa 10.03.2024 sa konalo zasadnutie Farskej rady
Program:
1. Informácia o hospodárení a investíciách v roku 2023.
2. Reštaurovanie starého hlavného oltára.
3. Kultivácia farského dvora a záhrady.
4. Oprava farskej pivnice.
5. Iné (pripomienky farníkov)

Matričná štatistika za rok 2023

Krsty: 16; chlapci 9, dievčatá 7. Sobáše: 4. Pohreby: 17; muži 12, ženy 5. Zaopatrení 12. Prvé sv. prijímanie: 14. Birmovka: 48. Pravidelne vysluhované a prijímané sviatosti – zmierenie a Eucharistia nie sú v matrikách evidované.

Duchovná obnova

Dňa 08.12.2023 sa v našom farskom kostole konala duchovná obnova na tému Duchovný rast a základné ľudské túžby: splodiť, byť, mať.

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 26.02.2023 sa konalo zasadnutie Farskej rady
Program:
1. Energie v kostole – zdražovanie elektriny.
2. Služby pri liturgii – mimoriadni rozdávači sv. prijímania – informácia.
– lektori
– hlavná upratovačka
3. Poriadok bohoslužieb počas Veľkej Noci – časy, procesia, agapé.
4. Iné (ukončenie fary, pivnica, garáž…)

Matričná štatistika roku 2022

Krsty: 26; chlapci 11, dievčatá 14, dospelý 1. Sobáše: 6. Pohreby: 21; muži 9, ženy 12. Zaopatrení 13. Prvé sv. prijímanie: 32; chlapci 8, dievčatá 24. Najčastejšie prijímané sviatosti – zmierenie a Eucharistia nie sú vmatrikách evidované.

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 08.12.2022 sa konalo zasadnutie Farskej rady.
Program:
1. Prehodnotenie hospodárenia a investícií 2022, návrh na rok 2023.
2. Energie na fare a v kostole – zdražovanie elektriny, dreva, peliet.
3. Služby pri liturgii – mimoriadni rozdávači sv. prijímania, lektori, projekcia…
4. Upratovanie kostola – prerozdelenie skupín.
5. Poriadok bohoslužieb počas Vianoc.
6. Iné (birmovanci, pripomienky farníkov)

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 5.6.2022 sa konalo zasadnutie Farskej rady.
Program:
1. Poriadok a miesto bohoslužieb (farské direktórium).
2. Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania.
3. Upratovanie kostola.
4. Iné.
Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady na nachádza v prílohe.