Milión detí sa modlí ruženec

V pondelok 18.10.2021 sa naša farnosť v súčinnosti so Základnou školou s materskou školou Bzovík pripojila k celosvetovej modlitebnej iniciatíve „Milión detí sa modlí ruženec“.

Záznam z primičnej svätej omše

V sobotu 26.06.2021 o 10:00 sa pred Lurdskou jaskyňou konala primičná svätá omša nášho rodáka, novokňaza Michala Sandánusa. Záznam z celej slávnosti si môžete pozrieť po otvorení článku.

Záznam z kňazskej vysviacky

V sobotu 19.06.2021 prijal náš farník, diakon Michal Sandánus kňazské svätenie. Vysviacka sa konala vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 10.00. Záznam z kňazskej vysviacky je dostupný na Facebooku farnosti Banská Bystrica-mesto

Sväté prijímanie na ruku

Pri jedle je dôležitá jeho výživová hodnota a chuť. Nie to, či ho jeme lyžicou, alebo vidličkou. Pri Eucharistii je tiež dôležité čo, presnejšie koho prijímame, nie ako.