Duchovná obnova

Dňa 08.12.2023 sa v našom farskom kostole konala duchovná obnova na tému Duchovný rast a základné ľudské túžby: splodiť, byť, mať.

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 26.02.2023 sa konalo zasadnutie Farskej rady
Program:
1. Energie v kostole – zdražovanie elektriny.
2. Služby pri liturgii – mimoriadni rozdávači sv. prijímania – informácia.
– lektori
– hlavná upratovačka
3. Poriadok bohoslužieb počas Veľkej Noci – časy, procesia, agapé.
4. Iné (ukončenie fary, pivnica, garáž…)

Matričná štatistika roku 2022

Krsty: 26; chlapci 11, dievčatá 14, dospelý 1. Sobáše: 6. Pohreby: 21; muži 9, ženy 12. Zaopatrení 13. Prvé sv. prijímanie: 32; chlapci 8, dievčatá 24. Najčastejšie prijímané sviatosti – zmierenie a Eucharistia nie sú vmatrikách evidované.

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 08.12.2022 sa konalo zasadnutie Farskej rady.
Program:
1. Prehodnotenie hospodárenia a investícií 2022, návrh na rok 2023.
2. Energie na fare a v kostole – zdražovanie elektriny, dreva, peliet.
3. Služby pri liturgii – mimoriadni rozdávači sv. prijímania, lektori, projekcia…
4. Upratovanie kostola – prerozdelenie skupín.
5. Poriadok bohoslužieb počas Vianoc.
6. Iné (birmovanci, pripomienky farníkov)

Zasadnutie Farskej rady

Dňa 5.6.2022 sa konalo zasadnutie Farskej rady.
Program:
1. Poriadok a miesto bohoslužieb (farské direktórium).
2. Mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania.
3. Upratovanie kostola.
4. Iné.
Zápisnica zo zasadnutia Farskej rady na nachádza v prílohe.

Farská rada

Na prelome marca a apríla 2022 sa uskutočnili voľby do Farskej rady. Po sčítaní hlasov uverejňujeme jej zloženie. Členovia rady nesú časť zodpovednosti za chod farnosti. Radia farárovi a rozhodujú o organizácii života miestneho kresťanského spoločenstva. Zo svojho stredu zvolia Ekonomickú radu farnosti, ktorá počíta zbierky, sc

Biskupi vyzývajú k pôstu a modlitbe

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!