KONTAKT

Farský úrad:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bzovík
č.197
962 41 BZOVÍK

Tel:
045 55 24 164
0905 552 900

Mail:
bzovik@fara.sk

Farár:
ThLic. Vladimír SLOVÁK 

Bankové spojenie:
SK09 0200 0000 0015 9559 5756