Rozpis čítaní

 1.čítanie 2.čítanie Prosby 
Nedeľa  19.03.2023Sedmáková Mária         
Čiaková Petra  
Mackov Cyril               
Babic Marián 
 
Pondelok 20.03.2023Fekiačová Paulína   
Utorok 21.03.2023Slaná Anna   
Štvrtok 23.03.2023Talianová Mária   
Piatok  24.03.2023Čiaková Mária   
Nedeľa  26.03.2023Malatincová Mária
Slaná Anna 
Donoval Ján               
Jozef Oravec 
 
    
Utorok 28.03.2023Urbanová Iveta   
Štvrtok 30.03.2023Sedmáková Anna   
Piatok  31.03.2023Vicianová Adriána   
Sobota 01.04.2023Sandánusová Janka   
Nedeľa  02.04.2023Sedmáková Janka          
Sopková Lucia 
Fekiač Miroslav           
Vician Jozef 
 
    
Utorok 04.04.2023Slanná Anna   
Štvrtok 06.04.2023Sľúková Slávka Babic Marián  
Piatok  07.04.2023Kollárová Eva Oravec Jozef  
Sobota  08.04.2023Babiaková Anna            
Babic Vladimír         
Gondová Monika         
Fekiač Miroslav 
Mackov Cyril Donovalová Eva 
 Nedeľa 9.4.2023Urban Michaela              
Sopková Lucia 
Donoval Ján             
Vician Jozef 
 
    
Pondelok 10.04.2023Fekiačová Paulína  
Kollárová Eva 
  
Utorok 11.04.2023Trniková Anna   
Štvrtok 13.04.2023Hriňová Mária   
Piatok  14.04.2023Čiaková Mária   
Nedeľa 16.04.2023Kollárová Anna          
Murínová Katarína 
Mackov Cyril                
Babic Vladimír 
 
.
Utorok 18.04.2023Urbanová Iveta   
Štvrtok 20.04.2023Sedmáková Anna   
Piatok      21.04.2023Sedmáková Mária   
Nedeľa  23.04.2023Sandánusová Janka            
Slaná Paulína 
Fekiač Miroslav        
Vician Jozef 
 
    
Utorok 25.04.2023Donovalová Eva   
Štvrtok 27.04.2023Fekiačová Paulína   
Piatok         28.04.2023Vicianová Adriána   
Nedeľa  30.04.2023Urban Michaela          
Krnáčová Anna 
Mackov Cyril              
Babic Marián