HOMÍLIE

Záznam z homílií je dostupný na YouTube.


Primičná svätá omša novokňaza Michala Sandánusa.