Farská rada

Na prelome marca a apríla 2022 sa uskutočnili voľby do Farskej rady. Po sčítaní hlasov uverejňujeme jej zloženie. Členovia rady nesú časť zodpovednosti za chod farnosti. Radia farárovi a rozhodujú o organizácii života miestneho kresťanského spoločenstva. Zo svojho stredu zvolia Ekonomickú radu farnosti, ktorá počíta zbierky, sc

Synoda – farské spoločenstvo

15. marca 2022 o 18.10 boli miestnym farárom prezentované ciele a formy práce miestneho synodálneho spoločenstva. Prítomní veriaci (29) sa dohodli, že stretávanie bude týždenné, v utorok. Vstup je voľný a nezáväzný. Témy stretnutí budú zverejňované na webovej stránke, v skrátenej forme (najmä otázky do diskusie) i vo Farských oznamoch.

Biskupi vyzývajú k pôstu a modlitbe

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!