Synoda – farské spoločenstvo

15. marca 2022 o 18.10 boli miestnym farárom prezentované ciele a formy práce miestneho synodálneho spoločenstva. Prítomní veriaci (29) sa dohodli, že stretávanie bude týždenné, v utorok. Vstup je voľný a nezáväzný. Témy stretnutí budú zverejňované na webovej stránke, v skrátenej forme (najmä otázky do diskusie) i vo Farských oznamoch.

Biskupi vyzývajú k pôstu a modlitbe

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!

Sväté prijímanie na ruku

Pri jedle je dôležitá jeho výživová hodnota a chuť. Nie to, či ho jeme lyžicou, alebo vidličkou. Pri Eucharistii je tiež dôležité čo, presnejšie koho prijímame, nie ako.