Farská rada

Na prelome marca a apríla 2022 sa uskutočnili voľby do Farskej rady. Po sčítaní hlasov uverejňujeme jej zloženie. Členovia rady nesú časť zodpovednosti za chod farnosti. Radia farárovi a rozhodujú o organizácii života miestneho kresťanského spoločenstva. Zo svojho stredu zvolia Ekonomickú radu farnosti, ktorá počíta zbierky, sc

Biskupi vyzývajú k pôstu a modlitbe

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!

Sväté prijímanie na ruku

Pri jedle je dôležitá jeho výživová hodnota a chuť. Nie to, či ho jeme lyžicou, alebo vidličkou. Pri Eucharistii je tiež dôležité čo, presnejšie koho prijímame, nie ako.