Požehnanie obnovenej fary

V nedeľu 15. augusta 2021 rektor kňazského seminára v Nitre, Mons. Marián Dragúň požehnal obnovenú budovu fary. Príhovor farára, finančné štatistiky farského ekonóma a fotografie z dňa otvorených dverí, ktorý bol po požehnaní si môžete pozrieť tu.

Homília Mons. Mariána Dragúňa


Príhovor farára

     V 40. rokoch minulého storočia miestny správca farnosti František Šimek napísal svojim veriacim cyklostylovaný Farský list, ktorý už asi nemá žiadny farník. Pre jeho nástupcov (i mňa) sa však stal zdrojom mnohých informácií.

Mimo iného v ňom píše: „Terajšia farská budova bola postavená nákladom patronátu v roku 1766. Dôkladnejšie opravy na nej boli vykonané v rokoch 1846 a 1847 a po veľkom požiari v roku 1896.“ Spomína aj, že v roku 1940 bola celá fara reštaurovaná, žiaľ prechod frontu kostol i faru veľmi poškodil.

     A teraz niečo zo zasadnutia Farskej rady: „Bodom debaty a rozhodovania bolo, či sa dať na opravu fary, alebo stavať novú. Farská budova je v schátralom stave. Sú nevyhnutné najmä tieto práce: výmena kanalizácie, nová elektrická inštalácia, výmena dlážky, určitá prestavba miestností kvôli ich lepšiemu použitiu, výmena okien a dverí, nová vakovka atď.“    Tieto riadky boli zapísané 30.12.1977. Niečo z plánovaných prác sa za správcu fary Františka Judiaka podarilo urobiť, no v roku 1990 stav veru nebol dobrý. 10. februára sa nový farár Miloš Krchňavý podpísal pod tieto oznamy: „Najbolestnejšia vec nášho začiatku. Ste výborná a ochotná farnosť. Veľmi pekne ďakujem za ochotu v tieto dni nástupu. Tí, ktorí tu boli od začiatku, vedia, v akom bola stave fara…“

     Napriek tomu, že mnohí moji predchodcovia do farskej budovy investovali a s vďakou im i Vám musím konštatovať, že v určitom slova zmysle budovu zachránili, moje prvé pocity boli podobné ako u môjho predchodcu pred takmer 30 rokmi. I preto som Vás pri svojej inštalácii 4.7.2019 pozval do priestorov fary, aby ste na vlastné oči videli, kde by mal bývať a úradovať Váš farár. Som vďačný, že Farská rada pochopila a prijala moje rozhodnutie, že do fary sa nenasťahujem pred jej rekonštrukciou.        

     Začali sme ju brigádou 12. októbra 2019, počas ktorej sme budovu očistili od nábytku a v určitom zmysle pripravili na remeselnícke stavbárske práce. 27 účastníkov ma vtedy veľmi povzbudilo. Súčasne som si uvedomil, koľko práce nás čaká. A bolo jej samozrejme viac, než bol prvý odhad. Tri a pol mesiaca od prevzatia bol čas, ktorý na zorientovanie a prvé návrhy, ako by mala fara vyzerať, potreboval špičkový slovenský dizajnér, docent Marián Laššák. Som mu vďačný, že sa túto prácu podujal a v budove, ktorá bola asi najhoršou farou v dekanáte, objavil potenciál pre niečo úplne iné. Pracoval s úctou k histórii a súčasne s možnosťou použitia najnovších technológií. Navrhol priestor rešpektujúci pôvodný vzhľad a funkčný z hľadiska používania ako úradu, Pastoračného centra, zázemia a bytu kňaza. Do všetkých troch traktov (služobný, obslužný a súkromný) sa vchádza z chodby – bývalej podstienky (gangu) rovnakými dverami. 

     Zložitá doma pandémie skomplikovala i práce na oprave budovy. Napriek tomu sme napredovali a na Vianoce 2020 som sa do budovy mohol nasťahovať. Podmienky boli síce provizórne, ale keď som s Vami nemohol Vianoce prežiť v chráme, aspoň som ich s Vami prežil na spoločnom území. Odvtedy sa veľa zmenilo a som rád, že dnes môžeme budovu požehnať, aj keď ešte nie celkom dokončenú. Niektoré práce, najmä vstup do fary a Pastoračného centra by som chcel realizovať ešte tohto roku, iné postupne, ako bude chuť, čas a peniaze.

     Čo sa nepodarilo a čo nás v najbližších rokoch čaká: dotiahnutie žľabov a zvodov, riešenie kanalizácie, ktorá je zvedená len do starého septiku, vonkajšie parapety a hlavne nová omietka celej budovy. Následne dvor, záhrada, garáže a hospodárske budovy. Medzitým možno hydroizolácie a niektoré časti vnútorných omietok.    

     Pred záverom k ekonomike: Doterajšie výdaje tvoria 121 454 €. Keď doplatíme práce vykonané v ostatných dňoch a spomínaný vstup, predpokladám, že to bude do konca roka cca 130 000 €. Do diela sme sa pritom pustili, keď sme mali niečo vyše 40 tisíc €. Odvtedy sme však dostali dotácie od obcí farnosti, BBSK a najmä dary od Vás, veriacich. Tohtoročné práce konáme aj vďaka odkladu splátok farnosti Detva, od ktorej máme bezúročne požičané 50 000 €. K hodnote diela treba pripočítať bezplatne (brigádnicky) odpracovaných viac než 4000 hodín, niektoré remeselné práce urobené za symbolickú cenu a výrazné zľavy pri niektorých dodávkach prác a materiálu. Podľa môjho odhadu  má teda rekonštrukcia hodnotu minimálne 150 000 €. Pričom som rád, že sme ju vykonali, lebo keby sme ju boli odkladali, vďaka zdraženiu stavebného materiálu zaplatíme podstatne viac. Ekonomické ukazovatele za tento rok, vypracované Ing. Oravcom si môžete pozrieť na nástenke tiež na našej webovej stránke.

      Som si vedomý, že nie všetko vyšlo „na jednotku“. Aj mojou vinou, lebo som nestíhal, nevládal, alebo nevedel a urobil aj chybné rozhodnutia. Za to všetko, ako aj za chvíľkovú nervozitu, či neochotu sa úprimne ospravedlňujem. Tiež som si vedomý, že niektoré práce sa mohli realizovať inak a niektoré i lacnejšie. Nie vždy sme sa rozhodovali na základe ceny a efektivity. Na druhej strane som mal na zreteli, že cirkevné priestory v obci vždy boli a aj majú byť určitým kultúrnym predvojom, o čo som sa pri tejto rekonštrukcii i zariaďovaní budovy tiež snažil. Po 255 rokoch je tu teda akoby „nová fara“. Dúfam a modlím sa aby jej používanie prinieslo farnosti aj nové duchovné ovocie.


Finančné štatistiky z rekonštrukcie fary


Fotogaléria z dňa otvorených dverí